Bengt Berggren

Bengt Berggren är sekreterare i Shalom över Israel och en populär talare och lärare. Vill du köpa DVD: www.elshaddai.se – Webbshop – DVD – Sortera på talare Åtta studier om HERRENS högtider.